1. Rekisterinpitäjä
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
Ly-tunnus 2016710-7
Jyrängöntie 2, 00560 HKI
toimisto@lastenpuutarha.fi

2. Rekisterin nimi
Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamisessa ja jäsenviestinnässä. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

4. Jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
– Jäsenyyden alkamisajankohta ja jäsenyystyyppi
– Laskutustiedot

5. Rekisterin tietolähteet, luovuttaminen ja suojaus
Jäsentiedot kerätään jäseneltä itseltään, alaikäisen kohdalla huoltajalta. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tiedot sijaitsevat palomuurilla ja kirjautumisen taakse suojatussa palvelussa tai tiloissa, joihin asiattomilta pääsy on estetty. Manuaalinen arkisto lukitussa kaapissa.

6. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu. Teemme pyynnöstä tarvittavat korjaukset ja täydennykset tai poistamme palvelun kannalta tarpeettomat tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys toimisto(at)lastenpuutarha.fi.

7. Rekisterin muutokset
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys pidättää oikeudet tämän tietosuojaselosteen muutoksiin palvelujen kehittämisen niin vaatiessa.