VASTAAVA OHJAAJA 10.5. – 30.9.2021

Olet innostava ja motivoiva tyyppi, joka ei pienistä muutoksista hätkähdä. Sinulla on kokemusta viljelystä ja viheralueiden hoidosta ja tykkäät toimia lasten ja nuorten kanssa.

Kouluvierailujen organisointi ja käytännön toteutus Kumpulan koulukasvitarhalla toukokuussa sekä elo-syyskuussa, yhteensä minimissään 15 vierailua (puoli päivää). Vierailut toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

Kumpulan koulukasvitarhan pienen puolen viljelytoimien käytännön toteutuksesta vastaaminen: viljelypalstan ja viheralueiden hoito yhdessä nuorten kesätyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa sekä leiriohjaajien tukena toimiminen viljelyssä.

Perhekerhon ohjaus: toisena ohjaajana toimiminen 1-2 kertaa viikossa kasvukauden aikana

Kaupunkilaisille avoimien iltojen järjestäminen arkisin puutarhalla, noin kerran viikossa kasvukauden ajan

Työaika:  7,5 h/päivä
Palkka: 13,29-14,44 euroa/tunti (tutkinnosta riippuen)