• Jaa verkossa
  • Lasten ja nuorten puutarha ry Facebookissa

Toiminnan tavoitteet

Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen järjestämän toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luontosuhteen kehittymistä sekä kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen tarjoamalla puutarhakulttuuriin, -viljelyyn ja yhdessä tekemiseen liittyviä tietoja, taitoja ja kokemuksia kestävän kehityksen hengessä.

 Laatukriteerit kurssi-, kerho- ja kesävirkistystoiminnassa

  • Toimintaa järjestetään mahdollisimman lähellä lasten koteja
  • Toimintaa järjestettäessä otetaan huomioon eri ikäryhmien, erityisryhmien ja perheiden tarpeet ja edellytykset osallistua toimintaan.
  • Toimintaa järjestetään toiminnan tavoitteita tukevassa, turvallisessa ja tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
  • Henkilökuntaa on riittävästi ja se on ammattitaitoista.

Puutarhassa oppimisen suunnitelma

Toiminnan raamittamiseksi ja tueksi yhdistys on laatinut puutarhassa oppimisen suunnitelman. Initiates file downloadTutustu tarkemmin.